nakladatelství
Camera obscura

O chystané knize napsala:

 • Nostalghia.cz (14.10.2013)


  O nevydané knize napsali:
  (výběr)


 • Petr Soukup: Nevydaná kniha o nenatočených filmech (Diskuzní fórum Zóny, Aktuální zpravodajství, 11.9.2014)
 • Petr Gajdošík: Vydání knihy rozhovorů s Janem Němcem zrušeno (Nostalghia.cz, 11.9.2014)
 • Václav Žák, ředitel nakladatelství Casablanca, Z dopisu nakladateli (11.9.2014)
      „…tak to mě moc mrzí, pamatuji si, jaké jsi tomu věnoval úsilí a tlačil jsi to i přes vrtochy starého pána...
      Navíc je to škoda i s ohledem na ten příznivý dotační rok, ach jo. (…) Přeji, ať ti vyjdou další projekty a přinesou ti víc radosti…“
 • Tomáš Pilát, kulturní redaktor ČRo a publicista, Z dopisu nakladateli (11.9.2014)
      „To je mi moc líto. Ta kniha by jistě byla přínosná pro filmové odborníky i laiky, navíc díky pečlivosti, kterou svým knihám věnuješ, by to byla záležitost na věky věkův, nikoliv pouze k jednomu přečtení a odložení do knihovny. Já osobně jsem se na ni moc těšil.“
 • spa [Miroslava Spáčilová]: Režisér Jan Němec zastavil chystanou knihu o sobě. Prkotina, říká (iDNES.cz, 12.9.2014)
      Všechna lživá tvrzení Jana Němce vyvrací nakladatel s odvoláním na doklady v archivu vzájemné e-mailové korespondence zde: [Detaily >>>]
      (nabízený honorář činil 100.000 Kč, Rozhovor byl předán Janu Němcovi dne 1.11.2000 k autorizaci, která dodnes nebyla provedena atd.) Autorka článku pravdivé a zdokladované informace k dispozici měla, ale nepoužila je.
 • Jan Křipač, redaktor filmového časopisu Fantom, publicista a dramaturg NFA, Z dopisu nakladateli (15.9.2014)
      „Je to samozřejmě strašná škoda, že kniha teď nemůže vyjít. Přesto doufám, že nic není definitivně ztraceno a někdy v budoucnu se podaří rozhovory publikovat.“
 • Jan Gogola ml., režisér dokumentárních filmů, dramaturg ČT a pedagog FAMU, Z dopisu nakladateli (15.9.2014)
      „...ale Ty jistě vše prožité a vytvořené v něco převtělíš. Přeji Ti zdar a sílu a hlavu i srdce vzhůru...“
 • Jaroslav Stuchlý: Kniha (nejen) o nerealizovaných filmech nakonec nevyjde (25fps, 15.9.2014)
 • Tomáš Matras, překladatel a knižní recenzent, Z dopisu nakladateli (17.9.2014)
      „Celá věc mě velmi mrzí. Ale nevěšte hlavu, určitě bude zase lépe! Držím Vám palce.“
 • David Jan Žák, spisovatel, Z dopisu nakladateli (18.9.2014)
      „Ta zpráva je více než smutná, ale vypovídá hodně o rozervanosti duše, nestabilitě a mužné nepevnosti. Umělecký svět je plný takových, až je to s podivem. Škoda. Jan Němec, jehož tvorby si velice cením, by měl vše ještě zvážit a najít v sobě mír, usmířit se, zklidnit, uvnitřnit. Modlím se, aby tomu tak bylo. Co nejdřív. Přeji vše dobré, myslím na Vás!“
 • Tomáš Bartošek, bývalý šéfredaktor bývalého Filmového přehledu a nynější redaktor portálu NFA Filmový přehled, Z dopisu nakladateli (18.9.2014)
      „Tys byl vždycky Don Quijote, a jak dobře víš, dobré skutky bývají vždy po zásluze potrestány. Skoro nikdo neví, jak záslužnou činnost děláš, a věř tomu, že já jsem jeden z těch, kteří se ti za to hluboce klaní.
      Pokud jde o Jana Němce: Je to velmi svérázná osobnost a musel jsi aspoň tušit, co riskuješ, i když to, co se nakonec stalo, tě napadnout opravdu nemohlo... Obdivuju jeho tvorbu, ale jeho samotného příliš ne. Možná se to nakonec ještě nějak uhladí, i když by asi záleželo na tom, jak se pan režisér právě vyspí.“
 • Jan Rejžek, kulturní publicista a básník, Vojtěch Rynda, filmový publicista, Petr Koza, tajemník Asociace režisérů a scenáristů v audiovizi ARAS, Vladimír Hendrich, kulturní redaktor ČRo, spisovatel a hlavní organizátor Cen Andreje „Nikolaje“ Stankoviče, Eva Zaoralová, umělecká exředitelka MFF Karlovy Vary, překladatelka (16.9. – 6.10.2014) vyjádřili různými slovy totéž: Je mi to moc líto. Doufám, že kniha jednou vyjde.
 • Miloš Fikejz, filmový fotograf, publicista a spisovatel, redaktor Knihovny NFA, Z dopisu nakladateli (19.9.2014)
      „Chápu, že Tě to hluboce ranilo. Tolik dobré vůle z Tvé strany, energie a práce, cos do toho vložil přichází tak vniveč. Je to velká škoda. Myslím, že na takovou svéhlavou povahu a nevyzpytatelné (kulantně řečeno) chování doplatil i Jiří Krejčík. Proto za jeho života o něm a s ním nevznikla žádná kniha.“
 • Pavel Veleman, sociální pracovník, ÚMČ Praha 10, Z dopisu nakladateli (20.9.2014)
      „Je mi to moc líto – takové energie, kterou dáváš do zajímavých projektů a naprosto skvělého nakladatelství, které děláš opravdu „na koleně“ a potom stačí jedna nafoukaná primadona a všechnu práci Ti zhatí.
      Vzpomínám si, že Pavel Juráček někde v Deníku (1959–1974) cituje Ester Krumbachovou, která o Němcovi a Landovském řekla, že Landovský ze sebe dělá blbé jelito, aby zakryl, že je chytrý a hodný chlap a Němec naopak hraje na veřejnosti chytráka a klaďase, aby zakryl skutečnost, že je namyšlený, maloměšťácký seladon – a toto divadlo pro veřejnost se daří hrát oběma – společnost jim to žere. Tímto myslím Krumbachová prorocky odhadla již před 40 lety tak trochu faktický stav věci (manželka například s Landovským spolupracovala skvěle a myslím, že takovéhle svinstvo by on nikdy neudělal – je to povahou a chováním tak trochu Ivan Jirous). Otázkou také je, zda u Němce už nezačala probíhat nějaká forma demence (ani to ho však neomlouvá).“
 • Martin Pátek, režisér, scenárista a kameraman dokumentárních filmů, Z dopisu nakladateli (22.9.2014)
      „Jsem z jednání Jana Němce v rozpacích. Není nemocný nebo v nějakém psychotickém stavu? Nebo jste se pohádali? Není tomu rozumět. V každém případě pokud zpočátku souhlasil, že budeš na knize pracovat, bylo by to od něho víc než sprosté, to se přece nedělá.“
 • Stanislav Ertl, pedagog, Z dopisu nakladateli (24.9.2014)
      „Ach jo, co naděláš. Že je Jan Němec složitý člověk vědí všichni. Smutné také je, když někdo nedohlédne s respektem k cizí práci a cizímu úsilí, když už jej zaslepuje vlastní důležitost. Jsou lidé, kteří pokud cítí, že je někdo potřebuje, umí si toho náležitě užít. A jsou lidé, které prostě baví tahat za provázky. Udělal jsi zkušenost s Tvůrcem. Ne vždy bývají příjemné. (…) O to víc si je pak třeba vážit lidí pokorných a vstřícných. Kdyby se měla výše honoráře vázat na reálný prodej (…), tak bude Jan Němec nepříjemně překvapený. Ale což, co bylo bylo. Je třeba hledět vpřed.“
 • Tomáš Hála, kurátor NFA, Z dopisu nakladateli (24.9.2014)
      „To je mi moc líto. Slyšel jsem, že to s panem Němcem bývá složité. Pro útěchu Vám zasílám tento citát: ‚Pro Nietzscheho je géniem ten, kdo v sobě má sílu k nekonečné námaze.’ Alexander Kluge“

 • Jan Němec
  Rozhovory 1964-2014

  Vydání vypověděl bez udání důvodu Jan Němec vulgárním dopisem nakladateli dne 24.5.2014.

  [Detaily >>>]

       Rozhovory 1964–2014 jsou výborem ze všech rozhovorů klasika světové kinematografie a předního režiséra české filmové nové vlny Jana Němce (*1936), které kdy poskytl. Jejich chronologické uspořádání zachycuje celé tvůrčí období od studentských let na FAMU až po současnost. Stávají se tak autentickými tvůrčími memoáry, které si jejich autor postupně lety odvyprávěl sám, aniž by o tom věděl.
       Za nejznámější filmy Jana Němce můžeme dnes považovat patrně Démanty noci (1964), Mučedníky lásky, O slavnosti a hostech (oba 1966), Noční hovory s matkou (2001) a medailón Marty Kubišové Proudy lásku odnesou (1969).
       Rozhovory v knize vedl Jan Němec mimo jiné s Martinem Brožem, Vladimírem Bystrovem, Jiřím Cieslarem, Milošem Fryšem, Petrem Markem, Agátou Pilátovou, Ivanem Soeldnerem a Alešem Stuchlým.
       Přílohy tvoří Galerie fotografií ze života autora, z jeho filmů i natáčení, jakož i Galerie uměleckých fotografií Jana Němce. Dále: podrobná filmografie, bibliografie, summary, jmenný rejstřík a rejstřík uměleckých děl. Editorem rozhovorů a autorem doplňkových textů Miloš Fryš.
       S knihou vydáváme i 2 CD s audio záznamem pěti rozhovorů knihy: obsáhlý a dosud nepublikovaný Rozhovor o nenatočených a ztracených filmech (2000), Život filmu, který není vidět 1–3 (1994–1995) o vznikání filmu Jméno kódu Rubín (1996), Holka Ferrari Dino (2013), Heart Beat 3D (2013) (všechny Fryš) a rozhovor Film, dokument, mystifikace (2001) (Marek).
       Při hledání klíče ke vzniku Rozhovorů 1964–2014 jsme se snažili, aby byl stejně originální jako dílo umělce samotného. Domníváme se totiž, že všechny jeho rozhovory jsou jen jeden rozhovor a dovolujeme si proto spolu s básníkem Vladimírem Holanem říci: „Nejsou lásky, je jen jedna láska, tak jako všechny kříže jsou jen jeden kříž.“

 • Přemysl Martinek, ředitel společnosti Artcam, člen grantové komise filmových publikací MK ČR (24.9.2014)
      „Situace s panem Němcem je mrzutá, ale myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že pracovat s panem Němcem je dosti nevyzpytatelné a že Vy a Vaše nakladatelství odvádí skvělou práci. Mrzí mne, že musíte dotace vracet a že s tím vším máte takové komplikace. Doufám, že to Vaše nakladatelství a Váš ediční plán nějak výrazně nepoškodí.“
 • Jaroslav Černý, režisér a kameraman dokumentárních filmů, spisovatel, místopředseda FITES a člen grantové komise filmových publikací MK ČR (25.9.2014)
      „Co dodat? Všem je nám to líto a nepochybujeme o tom, že kniha by prospěla teď i v budoucnosti každému, kdo se o český film a hlavně báječnou dobu jeho vrcholu zajímá či zajímat bude. Panu nakladatelovi a autorovi rozhovorů vyjadřuji dík a velký obdiv.“
 • Věra Velemanová, divadelní historička, Institut umění-Divadelní ústav, Z dopisu nakladateli (26.9.2014)
      „Ať už byly pohnutky Jana Němce jakékoliv, poškodil tím nejen dlouhodobou poctivou práci druhého člověka a jeho dnes už legendárního nakladatelství, ale také práci svou (které si coby věrná divačka filmů nové vlny nesmírně vážím).
      Každá tvorba vyžaduje svůj čas a potom čas, který je tím pravým momentem pro její zveřejnění. Cesta, která probíhá mezitím, je často velmi bolestivá. Překvapuje mě proto, že tvůrce, jako je Jan Němec, který nepochybně trýzeň tvorby prožíval, dokáže druhého člověka tímto způsobem zranit a promarnit ten pravý čas k vydání knihy, na niž jsem se nejen já tolik těšila.“
 • Čestmír Lang, filmový kritik a spisovatel, Německo/ČR, Z dopisu nakladateli (8.10.2014)
      „Hochu, hochu, víš mnohem líp než já, že byl již od mládí hezky střelenej...“
 • Marina Tarkovská, historička a spisovatelka, dcera básníka a překladatele Arsenije Tarkovského a sestra filmového režiséra Andreje Tarkovského, Moskva, Z dopisu nakladateli (10.10.2014)
      „Jan Němec je člověk, který až příliš vysoce hodnotí sebe a své dílo. (…) Takže nevím, jak Vám mohu pomoci, jsem ale ochotna udělat cokoli.“
 • Milan Líčka, filmový a divadelní kritik (12.10.2014)
      „Je to velká škoda, když zatím o Janu Němcovi nic nevyšlo. Dovedu si představit, kolik času a energie jsi do přípravy knihy asi vložil. S Němcem to není lehké. Jednou jsem s ním při posezení na festivalu zažil, jak dovede zničehonic vybuchnout. No a ty podivnosti s věkem rostou.“
 • Jan Vnouček a Pavel Rajčan, Filmová galanterie Terryho ponožky kina Světozor, Praha (14.11.2014)
      „Vzhledem k výrazné, záslužné a znamenité vydavatelské činnosti Miloše Fryše a jeho Camery obscury je opravdu škoda, že arcivrtošivý tvůrce Jan Němec takto záchvatově zadupal dlouholetou snahu vydavatele připravit s ním knihu Rozhovorů, která by obsáhla vpravdě epochální rozměr celých pěti dekád. Své filmové paměti a vzpomínky již napsal kdejaký křivák českého, potažmo československého filmu, bylo by proto jistě příjemné a prospěšné přečíst si naopak něco od člověka, jehož tvůrčí, profesní i osobní život byl vždy protkán nekolísavým mravním principem. Svědci totalitního režimu často odcházejí bez předání svých osobních zkušeností, což bohužel o době, kdy se nejvíce dařilo prasatům i krysám, těžko kdy přinese nezfalšovanou výpověď. A zrovna Miloš Fryš by si za své dosavadní vydavatelské počiny a neutuchající mravenčí editorskou práci zasloužil od Jana Němce důvěryhodnou, charakterní a gentlemanskou tvůrčí spolupráci, a nikoli spíše její pravý opak, který mimochodem v onom příšerném komunistickém marasmu doslova kvetl a - bohužel - prorůstá i demokracií. Za filmovou galanterii Terryho ponožky přejí panu Fryšovi mnohem lepší zacházení Jan Vnouček a Pavel Rajčan.“
 • red: O knize, která zřejmě nevznikne (Synchron, Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES, z. s., č. 4, 2014, ss. 22–23)
 • Solidaritu s nevydanou knihou vyjadřují postupně nakladateli i další opravdu významné osobnosti filmu a kultury. Nechtějí však z různých důvodů svůj postoj na této stránce zveřejnit. • Pavel Juráček píše o Janu Němcovi v knize Deník (1959–1974) /Národní filmový archiv, Praha, 2003/, záznam ze dne 24.7.1964, s. 317,
  Případ k určování trpaslíků aneb Poslední cesta Lemuela Gullivera (2002), režie Martin Šulík, v čase 3:50 od počátku filmu:
      „(…) když si vzpomenu, že teď musím udělat film, který musí být lepší než Postva [k podpírání], tak mi přeběhne mráz po zádech. Honza Němec je na tom mnohem líp, protože má úřední potvrzení o tom, že je blázen. Když dostane strach, stačí, aby si to připomněl, a hned je mu líp.“


  [poslední aktualizace: 8.1.2015]

  Banner ke stažení

  Nakladatelství Camera obscura

  Doporučujeme
  Filmová databáze FDb.cz
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  Veveratka.cz - středisko pro záchranu veverky obecné
  Terryho ponožky
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  STROM NA DŘEVÁKY - objednejete si české DVD
  ZÓNA - Netuctové filmy (nejen) na DVD
  Masters of Cinema - Nostalghia.com

  TOPlist

  Camera obscura © 2005-2023
  design: nostalghia.cz & film-plakat.cz © 2005-2023