nakladatelství
Camera obscura
Přední strana obálky: Petr Gajdošík: František Vláčil - Život a dílo
Zadní strana obálky: Petr Gajdošík: František Vláčil - Život a dílo

zadní strana obálky [zvětšit]


Knihu je možné zakoupit:

Kosmas s. r. o. zde nebo u vašeho knihkupce

Knihkupectví kina Světozor
Terryho ponožky
Vodičkova 41
110 00 Praha 1
+420 224 946 829
Knihkupectví je otevřeno
pondělí až pátek od 10 do 19 hodin,
v sobotu od 12 do 17 hodin

Prodejna KLAPKA
Slovenského filmového ústavu
Grösslingova 43
811 09 Bratislava 1
+421 - (0)2 – 52 630 642
klapka@klapka.sk
Prodejna je otevřena
pondělí až pátek
od 10 do 13 a od 14 do 17 hodinPraha očima sochaře / Vyprávěj mi o Praze
Předběžná zpráva o cestě po stopách zapomenutého a (zatím) neviděného Vláčilova filmu (Nostalghia.cz, 17.10.2013)


Kde si můžete knihu vypůjčit v zahraničí:

 • Slovenská národná knižnica v Martine
        www.snk.sk     
        odkaz se zpracovává
 • The Library of Congress
        lccn.loc.gov
 • BFI Reuben Library
        http://collections-search.bfi.org.uk/web
 • Bibliothèque nationale de France
        www.bnf.fr
        odkaz se zpracovává
 • Harvard Library
        https://hollis.harvard.edu/


  Nakladatel potvrzuje, že uvedené knihovny knihu ve svém fondu mají, i když se titul momentálně nezobrazuje.

 • Jiří Janda: Filmař Aleš Dospiva: Od Markety Lazarové až ke Třem veteránům (rozhovor, Deník.cz, 17.4.2019)

  O knize informovali:

 • Rozhovor s Tomášem Pilátem o chystaném vydání knihy Petra Gajdošíka František Vláčil. Život a dílo ze dne 22.11.2012 (ČRo 3, Filmový týdeník, 19.2.2013, 1:47 min.) [mp3; 1,6MB]
 • Koupil, Ondřej – Gajdošík, Petr: Přečíst Vláčila. Rozhovor Ondřeje Koupila s Petrem Gajdošíkem nad vznikající knihou František Vláčil: Život a dílo. Souvislosti 28, 2017, č. 4, s. 42–52. Ke koupi zde nebo online zde.
 • Přečíst Vláčila (Rozhovor Ondřeje Koupila s Petrem Gajdošíkem nad dosud vznikající knihou František Vláčil. Život a dílo) (Souvislosti 28, 2017, č. 4, s. 42–52; Zóna, 23.1.2018)
 • Splněný vláčilovský sen (Zóna, 4.12.2018)
 • Vláčil pod stromeček? (Zóna, 20.12.2018)
 • Petr Gajdošík: František Vláčil. Život a dílo. Autorská explikace k vycházející knize (Nostalghia.cz, 21.12.2018)
 • Z potřeby vášně (Zóna, 21.12.2018)
 • Petr Gajdošík: František Vláčil. Život a dílo, úryvek z kapitoly Údolí včel (Host, 4.1.2019)
 • Petr Gajdošík: František Vláčil. Život a dílo, úryvek z kapitoly Údolí včel (Denník N, 8.1.2019)
 • Výročí Františka Vláčila připomene kniha a retrospektiva (České noviny, 9.1.2019)
 • Petr Gajdošík: František Vláčil. Život a dílo, úryvek z kapitoly Marketa Lazarová (Literární noviny, 14.1.2019)
 • Rozhovor s Petrem Gajdošíkem o knize František Vláčil. Život a dílo s Pavlem Sladkým a Šárkou Gmiterkovou (Reflexe. Film!, Čro Vltava, 16.1.2019, 23 min.)
 • Rozhovor s Petrem Gajdošíkem o jeho monografii (Události v kultuře, ČT art, 21.1.2019, 5:38 min.) + komentáře
 • Petr Gajdošík: František Vláčil. Život a dílo, úryvek z kapitoly Holubice (Filmový přehled, 25.1.2019)


  Banner ke stažení:


 • Petr Gajdošík
  František Vláčil
  Život a dílo


  Vydalo nakladatelství
  Camera obscura
  Miloš Fryš
  Jaromíra Zástěry 539
  261 01 Příbram, Svatá Hora
  milosfrys@seznam.cz
  v roce 2018 jako svou 10. publikaci.
  875 stran.

  Vydání první.
  Doporučená cena 590 Kč / 22,90 €
  SLEVA 390 Kč (15,10 €)
  ISBN 978-80-903678-9-0

  Kniha vyšla s finanční podporou Státního fondu kinematografie (ČR)

  Kniha byla nominována jako kanditát v kategorii DILIA objev roku výročních cen Magnesia Litera 2019.  Proti původním plánům a dispozicím vychází všem kniha bez obrazových příloh. Při práci na knize bylo shromážděno několik set obrázků, fotografií, kreseb, skenů dokumentů, plakátů a screenshotů z filmů, z archivních i soukromých sbírek. Byl pečlivě proveden jejich výběr a zařazení, poté byly zapracovány do sazby, a ta byla v rámci redakčních prací předána ve dvou částech ke konzultaci také panu Františku Vláčilovi ml., dědici autorských práv, který si již dříve vymínil jejich odsouhlasení. U první předané části sazby měl k obrazovým přílohám asi tři připomínky na doplnění či úpravy, vše bylo obratem do sazby zapracováno. K textu této části nic neměl. Po obdržení druhé části sazby se ale pan František Vláčil ml. odmlčel, neodpovídal na zaslané emaily, písemné dopisy, nebylo možné se s ním spojit telefonem ani přes rodinné příslušníky. Vydavatel namísto toho z ničehonic obdržel dopis od agentury Dilia, aby nadále nově jednal o obrazových přílohách jen s Dilií, která pana Vláčila zastupuje, jenž si ovšem do té doby vyhrazoval veškerá jednání o přílohách pro sebe. Nastala tak situace, kdy nebylo jasné, co se vlastně s výtiskem sazby předané k posouzení děje, a která vybízela k různým interpretacím. Vydavatel se začal zabývat předáním věci právníkům, současně s autorem zvažoval možnost vydat knihu jen s omezeným obrazovým doprovodem, takovým, na který byla již práva zajištěna. Ukázalo se ale, že kniha vybavená jen tímto obrazovým materiálem by působila velmi nevyrovnaně: k některým kapitolám byly obrazové přílohy alespoň na úrovni základní dokumentace, k jiným naopak skoro vůbec. Padlo proto rozhodnutí vydat knihu bez jakýchkoliv obrazových příloh, jako čistý autorský text. (Několik málo černobílých fotografií v textu knihy má funkci spíše obrazové interpunkce mezi jednotlivými oddíly knihy, než nějakou dokumentační úlohu.)

  Součástí vyčerpávající faktografie knihy je kompletní detailní filmografie, včetně spoluprací na projektech jiných tvůrců nebo neuskutečněných záměrů, úplná bibliografie, medailony Vláčilových spolupracovníků aj.

  Odborný lektor Zdena Škapová a jazykový Ondřej Koupil.

  O autorovi: Petr Gajdošík (1968) pracuje jako archivář. Od roku 2002 spravuje internetovou doménu Nostalghia.cz zaměřenou na duchovní a autorskou kinematografii, kde se na samostatných stránkách (nostalghia.cz/vlacil) mj. věnuje i tvorbě Františka Vláčila. Příležitostně publikuje v tisku, v roce 2009 se jako hlavní editor podílel na sborníku Marketa Lazarová. Studie a dokumenty (nakl. Casablanca), oceněném v roce 2012 Cenou Iluminace za nejlepší vědeckou práci.

  [poslední aktualizace: 20.12.2018]
 • Tomáš Matras: První vláčilovská monografie otevírá novou dimenzi české filmové literatury (Academia.edu, 8.2.2019)
 • Vojtěch Rynda: Panu Vláčilovi s láskou (recenze, Lidové noviny, 6.2.2019, s. 9 + recenze online s bonusy, 10.2.2019)
 • Pavel Kosatík hodnotí knihu na facebooku (18.2.2019)
 • Tomáš Pilát: O Františku Vláčilovi poprvé komplexně a objektivně aneb Splacený dluh velkému režisérovi (web Čro Vltava, Mozaika, 21.2.2019)
 • Pavel Kosatík hodnotí knihu na facebooku (2) (26.2.2019)
 • David Jan Žák: Hltání Františka Vláčila, života a díla (Deník, Jihočeský kraj, 28.2.2019)
 • Milan Valden: Kritické vyznání k Františku Vláčilovi (Host, 5.3.2019)
 • Lukáš Jirsa hodnotí v anketě KT knihu Petra Gajdošíka nejvýše (Dobrá kniha KT, Příloha Katolického týdeníku, č. 10, 5.–11. března 2019, s. 19)
 • Martin Šrajer: František Vláčil. Život a dílo (Filmový přehled, 6.3.2019)
 • Petr Gajdošík: František Vláčil. Život a dílo. Nominace na Literu 2019 za objev roku (Magnesia Litera, 22.3.2019)
 • Autorské čtení Petra Gajdošíka (Knihovna Václava Havla, 27.3.2019, 19:00)
 • Vladimír Suchánek: František Vláčil. Život a dílo (kniha Petra Gajdošíka) (Film & spiritualita. Cesta do hlubin divákovy duše, 29.3.2019)
 • Pavel Mandys, hlavní organizátor Litery, o knize těsně před vyhlášením cen Magnesia Litera 2019 (ČT art, 7.4.2019, Nová scéna Národního divadla v Praze, 0:32 min.)
 • Jan Lukeš: Osudové opojení Vláčilem (Reflex 30, č. 12, 25.4.2019, s. 46)
 • TIMONEL (Tomáš Matras): Magnesia Litera 2019 – nominace. Diskuse (iLiteratura, 17.5.2019) Docela mě mrzí, že cenu DILIA Litera za objev roku nedostala ojedinělá a velmi cenná Gajdošíkova monografie. Je to totiž skutečné „opus magnum“ současné české odborné filmové literatury a autor kromě neskutečné pokorné práce s prameny, píle, poctivosti a pracovitosti se projevil jako literární talent a výjimečný organizátor textu. Kniha je velmi poutavá a čte se nesmírně dobře poněkud navzdory opravdu impozantní dokumentární hodnotě. Veliká láska k Františku Vláčilovi autora nijak neoslepuje, není to hagiografie ani kritický spisek, nějaké prosté fanouškovské „plácnutí do vody“. Autorský objev roku, zcela jednoznačně. Ale, kdo zná Petra Gajdošíka, není to až tak velké překvapení.
 • Zbyněk Vlasák: Historik Petr Gajdošík o Františku Vláčilovi: Filmem byl posedlý (rozhovor, Salon Práva, 6.6.2019, s. 16)
 • Lukáš Jirsa: O Františku Vláčilovi, jednom bývalém andělu (Universum, Revue České křesťanské akademie, č. 2, 18.6.2019, s. 43)
 • Zdena Škapová: Jeden z mezníků českého psaní o filmu (Film a doba, č. 2, 2019, s. 104–106)
 • Zdena Škapová: A milestone of Czech writing about film (Film a doba, č. 1, 2019, přeložila Hana Bohatová, s. 066–068)
 • David Bartoň: Scénář k Vláčilovi (Systém představ o reálném světě) (Přítomnost, 2.7.2019)
 • David Bartoň: Scénář k Vláčilovi (Systém představ o reálném světě) (Babylon, papírové vydání, 4.7.2019, text identický s vydáním v Přítomnosti)
 • Jaromír Blažejovský: František Vláčil, dotyky geniality (Cinepur 124, 17.8.2019, s. 34–36)
 • Petr Gajdošík: František Vláčil (Nostalghia.cz, Aktuality, všechny podrobnosti o čtení Vláčilovy monografie na pokračovní, 19.2.2020)
 • Ivana Myšková: Příběhy filmových básní Františka Vláčila (Týdeník Rozhlas, č. 10, 23.2.2020)
 • Banner ke stažení

  Nakladatelství Camera obscura

  Doporučujeme
  Filmová databáze FDb.cz
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  Veveratka.cz - středisko pro záchranu veverky obecné
  Terryho ponožky
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  Objednejte si česká DVD z produkce Zóny a Aerofilms
  STROM NA DŘEVÁKY - objednejete si české DVD
  ZÓNA - Netuctové filmy (nejen) na DVD
  Masters of Cinema - Nostalghia.com

  TOPlist

  Camera obscura © 2005-2024
  design: nostalghia.cz & film-plakat.cz © 2005-2024